OVER ONS

Wie of wat is Shitokai Belgium ?

Wie is wie?

Voorzitter

Thierry Van Binst

Ondervoorzitter

Natale Zazzera

Algemeen secretaris

Evi Geeroms

Penningmeester

Philippe De Bondt 

Examencommissie

Voorzitter
Philippe De Bondt

Leden
Kris Bielen - René Braun - Evi Geeroms - Thierry Van Binst - Natale Zazzera

Ons doel

Shitokai Belgium is een vereniging (KAI) van Belgische Shito-Ryu dojo's die de handen in elkaar sloegen om het traditioneel Shito-ryu karate-do te promoten.
Shitokai Belgium is de officiële vertegenwoordiger van de World Shito-Ryu Karatedo Federation (WSKF) in België.
Ons technisch pad wordt uitgestippeld door de World Shito-Ryu Karate-do Federation (WSKF) en de All Japan Shito Kai en volgt hiermee het oorspronkelijk spoor van Kenwa Mabuni.
In België zijn de dojo's van onze groep aangesloten bij de VKA of de FFKAMA.
Op vlak van leden telt onze groep een 500-tal leerlingen ; vertegenwoordigd in 12 clubs over 7 provincies, zowel in Vlaanderen, in Brussel, als in Wallonië.
Shitokai Belgium is een vereniging zonder winstoogmerk en alle medewerkers doen dit op vrijwillige basis.
De instructeurs van onze groep hebben meer dan 25 jaar ervaring in Shito-Ryu karate-do.

Onze werking

De Shitokai Belgium groep is een VZW en houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering georganiseerd waarop alle dojoverantwoordelijken uitgenodigd worden. Tijdens deze ledenvergadering worden volgende zaken behandeld:


- Transparante boekhouding die beheerd wordt door een onafhankelijke boekhouder.

- Doelstellingen voor het volgende jaar en begroting.

- Voorstel van de voordelen voor de "Shitokai Belgium dojo’s" voor volgend jaar.

- Voorstellen van alle leden.


Elke grote beslissing wordt gepresenteerd en beoordeeld op de algemene ledenvergadering ; de mening van elke dojo telt. Gedurende het jaar communiceert de Raad van Bestuur via e-mail met de aangesloten dojo’s, zodat elke dojo regelmatig geïnformeerd wordt over alles wat onze groep direct en indirect aanbelangt.

Voordelen voor leden

De financiële bijdragen van de leden gaan direct of indirect terug naar de leden zelf. Tijdens de stages geven alle instructeurs les op vrijwillige basis.
De groep organiseert jaarlijks volgende activiteiten:

- 2 stages (2 dagen) met één of meerdere internationale experten...

2 Shitokai Belgium stages (3u les), verzorgd door de instructeurs van de groep. Deze stages worden georganiseerd in de verschillende dojo's zodat deze hun karateclub kunnen promoten in hun respectievelijke regio.

- 1 zomerstage (2 dagen) aan de Belgische kust onder leiding van de instructeurs van de groep.

Alle Shitokai Belgium activiteiten zijn gratis voor de instructeurs van de groep; een voordelig tarief wordt aangeboden aan de leden van de Shitokai Belgium dojo's. Het spreekt voor zich dat onze activiteiten ook open staan voor andere karateka's. Iedereen, ongeacht stijl, groep of federatie is meer dan welkom.
Shitokai Belgium voorziet voor aangesloten dojo bepaalde voordelen ; deze voordelen worden jaarlijks vastgelegd op de Algemene Vergadering op basis van de begroting. Zo waren er de voorbije jaren onder andere volgende voordelen:
- financiële steun aan dojo's om stages te organiseren.
- financiële steun aan de instructeurs die stages in het buitenland bijwonen.
Onze groep gelooft sterk in uitwisseling, onze instructeurs worden aangemoedigd om regelmatig in een andere dojo van de groep les te gaan geven. Daarnaast heeft elk lid het recht om sporadisch gratis te gaan trainen bij een andere aangesloten dojo.

DAN-graden

Vanuit een technisch standpunt is het Shito-Ryu karate ons pad. Het DAN-graden examenprogramma is daar dan ook specifiek op gericht.


Het voorbereiden van karateka's voor een DAN graad is het gemeenschappelijke doel van de groep, daarom wordt er jaarlijks een voorbereidende recyclage georganiseerd.


De examencommissie bestaat enkel uit Shito-Ryu karateka's uit de instructeurs groep van Shitokai Belgium.


Deze commissie heeft de erkenning van het FFKAMA. Daardoor is het ook mogelijk om DAN-graden door de WKF (World Karate Federation) te laten erkennen.


In de nabije toekomst wordt het ook mogelijk om DAN-graden af te leggen voor de WSKF (World Shito-Ryu Karatedo Federation).

Hoe aansluiten?

Het lidmaatschap van onze groep is gratis voor de dojo zelf.
De leden betalen 20€ per jaar. Dankzij de voordelige tarieven bij deelname aan stages, kunnen ze deze som er helemaal terug uithalen.
Meer informatie? Neem contact met ons op!